subota, 08.03.2014.

Sindikat željezničara (SŽH) u „Vijestima Extra“- širi EXTRA LAŽI

HŽ Cargo d.o.o.
Glavno radničko vijeće
Tomislavov trg 11/I, Zagreb
Broj: 41/14 M.S.
Zagreb, 07.03.2014.


Svim radnicima HŽ Cargo d.o.o.Predmet: Sindikat željezničara (SŽH) u „Vijestima Extra“- širi EXTRA LAŽI

Poštovani,
osvanulo je nevjerojatno štivo u glasniku SŽH, „Vijesti Extra“ prepuno je objeda i laži kojima žele krivnju za svoje propuste i promašaje prebaciti na GRV.

U postupku savjetovanja vezano za Pravilnik o organizaciji dana 09.01.2014. , predlagali smo da se zauzme stav da je Pravilnik o organizaciji u cjelini neprihvatljiv i to u organizacijskom i funkcionalnom smislu i da se kao takav odbaci. Međutim, tom našem prijedlogu, član GRV, predstavnik SŽH, Želimir Halić izričito se suprotstavio, da se potpuno u cijelosti odbaci takav Pravilnik o organizaciji, već je izjavio da ako tako napravimo da on želi dati izdvojeno mišljenje.

Ovo je jasan dokaz da je SŽH kumovao donošenju Pravilnika o organizaciji HŽ Cargo. Iz Pravilnika se jasno vidi koliki će biti tehnološki višak radnika, što je i tada SŽH dobro znao i što ga to tada nije smetalo, a u isto vrijeme, još mjesec dana nakon toga, do 04.02.2014., dan prije potpisivanja KU, je SŽH nastavio pregovarati i dogovarati KU.

Takav Pravilnik o organizaciji je SŽH prešutno prihvatio, a 6.12.2013. su već dogovorili nezakonite kriterije (dokaz iz kol. pregovora - Zapisnik, gdje je Ž.Halić potpisao da je zajedno sa SSH dogovorio kriterije za izlučivanje tehnološkog viška). Iste te nezakonite i nekorektne kriterije dogovorili su i potpisali KU u Putničkom prijevozu, zajedno sa Sindikatom hrvatskih željezničara, pa je neshvatljivo i nevjerojatno da ta 2 sindikata uopće spominju nezakonitosti koji su sami učinili, a na temelju kojih je rađena Lista tehnološkog viška radnika.

Na sjednici GRV održanoj 27.02.2014., vezano za savjetovanje po pitanju Liste tehnološkog viška radnika, predstavnici SŽH i SHŽ došli su potpuno nepripremljeni, onako „turistički“, iako znaju da su kao članovi GRV dužni svoje primjedbe analizirati, selektirati i obraditi na način da GRV može takve primjedbe proslijediti i objaviti, a ne kao što je predstavnik SŽH došao, donio hrpu neobrađenih papira, na sjednici nijednu primjedbu nije prokomentirao niti je sudjelovao u radu GRV, već je napustio sjednicu nakon pola sata.

Za razliku od ova 2 sindikata, predstavnici GRV iz sindikata SSHŽC i STPVV HŽ su selektirali i obradili dobivene primjedbe.

Glavno radničko vijeće je uvijek postupalo po Zakonu, nije napravilo ni jednu nezakonitu radnju, niti propust u svom radu i sa gnušanjem odbacujemo ovakve objede i laži od strane Sindikata željezničara Hrvatske.

S poštovanjem,

Predsjednica Glavnog radničkog vijeća
Marija Stefanov

- 20:55 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 02.03.2014.

Neistine i podmetanja koje plasira SŽH vezano za ulogu GRV u predmetu savjetovanja po pitanju Liste tehnološkog viška radnika

- svim radnicima HŽ Carga

Ovih dana prenose se nevjerojatne konstrukcije od strane predstavnika SŽH, koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću, a koje smjeraju na davanje krive slike o radu i ulozi Glavnog radničkog vijeća i njegovih članova.

Naime, radi se o slijedećem:
SŽH želi, pod svaku cijenu, prikazati pred radnicima HŽ Carga, GRV u ulozi koju ono nema.
Tako šire neistine i laži da je GRV moglo spriječiti donošenje Liste tehnološkog viška radnika, što je potpuno nepoznavanje zakonske uloge GRV.

Po čl.149. st.1. i st. 3. t.10., Poslodavac se mora savjetovati s GRV o namjeravanoj odluci, što provedbeno znači da Poslodavac nije obvezan prihvatiti mišljenje GRV, jer se radi o savjetovanju, a ne suglasnosti, jer savjetovanje znači davanje mišljenja bez obveza Poslodavca da to i prihvati.

Liste tehnološkog viška radnika radi i donosi Poslodavac i to isključivo na bazi Pravilnika o organizaciji HŽ Cargo, koji je donesen 31. 01.2014. g.

Na sjednici GRV, održanoj 27.02.2014. članovi GRV, osim članova iz SŽH i SHŽ su odgovorno i marljivo odradili sjednicu GRV sa ciljem da pokušaju otkloniti što više nepravilnosti na Listi, odnosno da se Poslodavcu skrene pozornost na propuste i nedostatke.

Predstavnici SŽH znaju da je to tako, ali i pored toga namjerno pokušavaju prebaciti krivnju na ostale članove GRV.

Na kraju smatramo, ovakve postupke SŽH krajnje nekorektnim. Zato molimo sve radnike HŽ Carga da ne nasjedaju na takve priče, jer morate znati da je GRV uvijek na strani radnika i da nikad neće biti drugačije.
S poštovanjem,


Predsjednica Glavnog radničkog vijeća
Marija Stefanov

- 21:34 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 17.02.2014.

Tko je kriv za bezizlaznu situaciju u kojoj su se našli radnici HŽ Carga?

- Svim radnicima HŽ Cargo d.o.o.

Poštovani radnici HŽ Carga,
ovim obraćanjem želimo vas izvijestiti tko je i kako doveo radnike HŽ Carga u ovako tešku situaciju.
Mi ćemo vam iznijeti činjenice, a vi sami zaključite na kome leži odgovornost za pogrešne poteze i radnje koje su dovele do ovoga.

Svi znamo da su u HŽ Cargu reprezentativni sindikati s pravom na kolektivno pregovaranje, Sindikat strojovođa Hrvatske (SSH) i Sindikat željezničara Hrvatske (SŽH). Kolektivno su počeli pregovarati pred 2-3 mjeseca. SSH je pregovarao za svoje članove, odnosno strojovođe, a SŽH je zastupao ostale radnike HŽ Carga. Pregovarački odbor je bio sastavljen od članova SSH i SŽH.

Što se tiče samog tijeka pregovaranja, a o čemu smo upoznati preko bilješki sa sastanaka (zapisnika) sa kolektivnog pregovaranja, vidljive su frapantne stvari, a to je da je SŽH u toku cijelog kolektivnog pregovaranja predlagao i prihvaćao sve što se sad nalazi u KU, pa je tako dogovoren i prihvaćen čl. 73. po kojemu su dogovoreni kriteriji o izlučivanju tehnološkog viška radnika, među kojima je i taj da šefovi mogu određivati tko je višak, a tko nije.

I sami znate da ovakav kriterij unaprijed producira brojne nepravilnosti i to uglavnom na štetu dobrih radnika. Ne znamo zašto je SŽH dogovorio ovakav nesindikalan stav po kojemu poslodavac može bez kontrole odrediti subjektivno koji je radnik višak, a koji nije, jer po logici stvari takvo nešto ne može biti kriterij, nego to može biti samo nečije osobno mišljenje. Da bi nešto bilo kriterij mora imati jasne kvantifikatore, a kao što se zna u HŽ Cargu nije bilo nikakvih ocjenjivanja ranika niti ocjenjivanja radnih kvaliteta.

Isto tako je SŽH nekorektno dogovorio kriterij za status hrvatskih branitelja stavivši branitelje na 5. mjesto u istom čl.73. KU.

Ovaj čl.73. KU je SŽH dogovorio još 6.12.2013.g. (podatak iz zapisnika).

Isto tako, SŽH je napravio veliku štetu radnicima HŽ Carga, na način da su predložili da se radno mjesto: transportni skladištar, robni blagajnik, kolodvorsko robni blagajnik objedine u novo radno mjesto: transportni komercijalista, što je poslodavac objeručke prihvatio jer time je mogao lako smanjiti velik broj izvršitelja na tim radnim mjestima. Tako je, kad se zbroje ta radna mjesta broj radnika je bio 351, a nakon objedinjavanja tih radnih mjesta, ostalo je 142 radnika na tim radnim mjestima, što znači da je 209 radnika postalo višak.

Uoči završetka kolektivnih pregovora, odnosno dan prije potpisivanja KU, SŽH je pozvao SHŽ i SSHŽC na zajednički sastanak gdje su glumatali kako oni neće potpisati KU i da nisu znali da će 804 radnika biti višak, a da će strojovođe ostati nedirnuti. Nije istina da nisu znali jer je to predviđeno aktom koji je prethodio KU, a to je Pravilnik o organizaciji, s kojim su svi bili upoznati 3.1.2014., što znači mjesec dana prije završetka kolektivnih pregovora.
Može se razumjeti da je SSH štitio svoje članove, ali se ne zna koga je SŽH štitio, kad se zna da je SŽH cijelo vrijeme hodočastio sa SSH i s njima odlazili kod ministra. SŽH je temeljem toga posvuda pričao radnicima HŽ Carga kako su oni reprezentativan, utjecajan i važan sindikat, te da njihovi članovi neće biti višak, a po terenu su vukli ljude za rukav i obećavali im kako neće biti višak, ako se učlane u njihov sindikat.

Sad su se pokazale naše tvrdnje i konstatacije da snagu sindikata čini brojno članstvo, zbog čega smo stalno pozivali radnike HŽ Carga da budu članovi svog Samostalnog sindikata HŽ Cargo, jer i mi dijelimo njihovu sudbinu, a ne da daju legitimitet sindikatima koji tu ne pripadaju, jer su i njihove vođe sindikata radnici druge tvrtke. I ovim činom su dokazali koliko im je stalo do HŽ Carga i njihovih radnika.

Pitamo vas da SSHŽC ima 1000 ili 1500 članova, da li bi se mogao dogoditi sadašnji nesrazmjer u određivanju tehnološkog viška radnika?

Ta dva sindikata su cijelo vrijeme imali zajedničke dogovore oko svega, a rezultat je da su Sindikat strojovođa spasio svoje članove, koji su ostali gotovo neokrznuti, a SŽH mu je u tome pomagao, ne razmišljajući o strukturi radnika koju oni zastupaju.

Evidentno je da je Pravilnik o organizaciji diskriminirajući i loš, da se nije vodila briga o potrebama posla, o normalnom funkcioniranju tehnološkog procesa na što smo upozoravali poslodavca više puta.

Radnice i radnici HŽ Carga, situacija u kojoj smo se svi zajedno našli jako je teška. Nemamo puno mogućnosti za izbor.

Štrajk zbog Pravilnika o organizaciji zakonski je zabranjen i u njega ne možemo ići jer će ga sud odmah zabraniti.

Ostaje nam da stavimo glave skupa, ali ne sa onima koji su nas svojim podmuklim igrama doveli u ovakvu situaciju od koje oni ne strepe, jer nisu radnici HŽ Carga.

Samostalni sindikat HŽ Cargo koji je u ovu jadnu situaciju, jednako kao i svi radnici HŽ Carga, doveden zaplotnjačkim igrama vodstva SŽH, nastavit će se ustrajno boriti za svakog radnika, za svako radno mjesto, ali ne možemo to činiti s onima koji su svojim radnjama i postupcima doveli do ove situacije.

Nadamo se da su radnici HŽ Carga iz ovoga lošega što se desilo izvukli pouku da svojim članstvom trebaju dati snagu matičnom sinikatu, jer je samo njega istinski briga za radnike HŽ Carga s obzirom da dijelimo istu radnu sudbinu.

U ovom teškom trenutku, obećavamo svima vama koji će ostati raditi u HŽ Cargu i vama koji ćete privremeno otići u Željeznički fond da ćemo i dalje biti sindikat sa stavom i da ćemo i dalje zastupati pravdu, poštenje i dosljednost.

Na vama je drage kolegice i kolege, da izaberete stranu:
ili s onima čiji predsjednici rade u HŽ Infrastrukturi (SŽH) ili HŽ Putničkom prijevozu (SHŽ) i kojima propast HŽ Carga ne znači ništa;
ili s onima čija predsjednica radi u HŽ Cargu (SSHŽC) koja dijeli sudbinu sa svima Vama.
S poštovanjem,

Predsjednica SSHŽC
Marija Stefanov

- 08:06 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 06.02.2014.

OBRAĆANJE RADNICIMA HŽ CARGA


- 21:55 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 04.02.2014.

PROTIVLJENJE DONOŠENJU PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI HŽ CARGO d.o.o.- 21:19 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se